• baner-wiosna.jpgbaner-wiosna.jpg
wyszukaj
zaawansowane

Informacje
Przeciągnij produkt do koszyka
Produkt został dodany do koszyka

Koszyk jest pusty, przeciągaj produkty

Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu i otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturą.

Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego. Otworzone opakowania, zarysowania, czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem spowodują nie uznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

 

Przelanie należności za zwrócony towar

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg. cennika).

 

Reklamacje

Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r.
Klient traci uprawnienia określone w/ w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru różnice w wyglądzie towaru zamówionego z otrzymanym, będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora klienta.

Nie uwzględniamy reklamacji związanych z innym od oczekiwanego wyglądem, kolorem, zapachem czy też innymi właściwościami zakupionych produktów. W tym przypadku istnieje możliwość rezygnacji z zakupu, pod warunkiem, że produkt nie był używany.


Reklamacje ilościowe lub dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora, według procedur wewnętrznych danego spedytora. W momencie odbioru paczki, należy szczególnie zwrócić uwagę na jej stan, czy nie posiada zewnętrznych odznak uszkodzeń.
Przed zapakowaniem paczek nasi pracownicy dokładnie sprawdzają, czy wysyłane produkty są zgodne z zamówieniem, oraz czy nie są uszkodzone i nie noszą innych oznak dyskwalifikujących ich do wysłania. Może jednak się zdarzyć, że towar posiada wady ukryte, niewidoczne w momencie sprzedaży.

Reklamowany towar wraz z protokołem reklamacyjnym, należy przesłać na adres:
Quleczka, Małgorzata Kula,

Nowy Staw 30,

21-025 Niemce

Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi klient.

Nie przyjmujemy przesyłek z reklamacjami wysłanymi  "za pobraniem".

Przed odesłaniem produktu reklamowanego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, celem ustalenia szczegółów załatwienia reklamacji.

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

W przypadku uznania reklamacji:
- zwracamy klientowi poniesione dodatkowe koszty przesyłki
- reklamowany produkt wymieniamy na pełnowartościowy lub inny uzgodniony z klientem.
- w przypadku braku możliwości wymiany, zwracamy pieniądze za reklamowany produkt.
- zwrotu pieniędzy dokonujemy niezwłocznie

Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta poprzez wysłanie pisma drogą pocztową lub pocztą elektroniczną, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 14 dni.

Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 
 

loading