Producenci
Regulamin

Regulamin

określa zasady realizowania zamówień w sklepie internetowym Prostoznatury.com.pl

 

Sklep internetowy, działający pod adresem www.prostoznatury.com.pl, prowadzony jest przez firmę PME Waldemar Kozioł, Nowy Staw 30, 21-025 Niemce, NIP 946 112 95 29

 

Numer konta bankowego i dane kontaktowe firmy znajdują się w dziale „O firmie”.

Podstawowe pojęcia:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.prostoznatury.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu przelewy24.pl;

Siedziba Sprzedawcy - adres właściwy do wysyłki zwrotów oraz produktów z reklamacji.

Adres: PME Waldemar Kozioł, Harnasie 11, 20-856 Lublin.

 

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1.1 Ceny - Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

1.2 Przyjmowanie zamówienia - zamówienia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.prostoznatury.com.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub mailowo. Klient jest zobowiązany podać pełny i prawidłowy adres niezbędny do właściwej realizacji zamówienia. 

Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje informację automatyczną o złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia.

1.3 Realizacja zamówienia.

Jeśli wszystkie zamówione produkty dostępne są na magazynie realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 1. w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania przelewu opłacającego zamówienie.
 2. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) - po tym, jak do Sklepu dotrze informacja o złożonym zamówieniu.
 3. w przypadku odbiorów osobistych tego samego lub kolejnego dnia roboczego (w zależności od czasu złożenia zamówienia) od złożenia zamówienia,

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

 

W przypadku gdy klient nie odbierze przesyłki lub gdy wróci ona do nas z powodu podania przez klienta niedokładnego/niepełnego adresu, ponowna wysyłka tego samego zamówienia będzie możliwa jedynie przy płatności z góry na konto, z uwzględnieniem kosztów zwrotu i ponownej wysyłki. W przypadku nieuiszczenia tych kosztów, kolejne zamówienia w naszym sklepie będą możliwe tylko przy płatności z góry.

Zamówienia należy opłacić w ciągu 7 dni od złożenia. Po tym czasie nieopłacone zamówienia będą usuwane ze sklepu.

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

Przeciętny czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych.

Ze względu na to, że dużą część asortymentu stanowią produkty importowane, przygotowanie zamówienia może wynieść do 10 dni roboczych.

1.4 Zmiany w zamówieniu. Anulowanie zamówienia.

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub zgłosić chęć jego anulowania do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Wszelkie zmiany należy zgłaszać jak najszybciej od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.

Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail wpisanego na zamówieniu lub zarejestrowanego na Koncie Klienta.

1.5 Dowód zakupu. Faktura Vat.

Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia w sklepie prostoznatury.com.pl.

1.6 Formy płatności i dostawy.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem bankowym na konto sklepu:

mBank 67 1140 2004 0000 3102 4550 9503

Dla płatności z zagranicy dane konieczne do dokonania przelewu:

Numer BIC BREXPLPWMBK

Numer rachunku IBAN PL67 1140 2004 0000 3102 4550 9503


W tytule wpłaty należy podać numer zamówienia ze sklepu prostoznatury.com.pl oraz Imię i Nazwisko; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Kupujący,

- przelew internetowy za pomocy platformy przelewy24

- przy pobraniu: należność pobiera listonosz lub pracownik firmy kurierskiej w zależności od wybranego przewoźnika;

- gotówką, w sklepie stacjonarnym.

Do zamówienia doliczane są koszty dostawy, które obciążają klienta. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta, określony w formularzu zamówienia.

Przy każdym produkcie znajduje się informacja o najniższym możliwym koszcie dostawy przy uwzględnieniu aktualnej wartości zamówienia.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy na terenie Polski zgodnie z cennikiem podanym na stronie:

Wszystkie koszty dostawy na terenie Polski są niezależne od wagi.

Istnieje też możliwość wysyłki zagranicznej do krajów Unii Europejskiej. W tym przypadku zryczałtowany koszt wysyłki wynosi:

60 PLN do Niemiec, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Słowacji, Węgier, i Wielkiej Brytanii

80 PLN do Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii,

W przypadku innych państw europejskich koszt dostawy wyceniany jest indywidualnie po kontakcie z obsługą sklepu.

1.7 Wysyłka / odbiór zamówienia.

W momencie wysłania zamówienia klient otrzymuje informację drogą mailową.

W przypadku odbioru osobistego klient może udać się po odbiór zamówienia do naszego sklepu stacjonarnego dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o możliwości odebrania zamówienia.

 

 1. Zwroty i reklamacje.

2.1 Do odsyłanych produktów prosimy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu / reklamacji do pobrania tu:

Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić, np. ten sam produkt jest wytwarzany w różnych fabrykach, na różne rynki docelowe i posiada nieco inne opakowanie (szatę graficzną) co nie wpływa na jego jakość oraz oryginalność.

Korzystamy głównie ze zdjęć dostarczonych nam przez producentów i dołożyliśmy wszelkich starań aby zdjęcia produktów umieszczone w Sklepie były jak najbardziej zbliżone kolorystycznie do rzeczywistego wyglądu. Sklep nie ma jednak wpływu na ustawienia monitora Klienta i wynikające z tego różnice kolorystyczne.

 

2.2 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

 1. wad fabrycznych,
 2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
 3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu (drogą mailową, telefonicznie lub wypełniając formularz reklamacyjny na stronie prostoznatury.com.pl  w celu zgłoszenia reklamacji.

Klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od ich wpłynięcia, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji koszty związane z odesłaniem reklamowanego artykułu, sklep zwraca w ciągu 5 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji.

Zwracane oraz reklamowane artykuły prosimy odesłać przesyłką pocztową (listem poleconym) lub w inny wskazany przez obsługę Sklepu sposób, na podany adres: PME Waldemar Kozioł ul. Harnasie 11, 20-856 Lublin. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon (w razie braku inny dokument potwierdzający transakcję) oraz informację o wadzie produktu.

2.3 Informacje o pozasądowych możliwościach rozwiązania reklamacji.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

- możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

- możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

3 Odstąpienie od umowy.

WAŻNE! poniżej można pobrać formularz odstąpienia od umowy:

Formularz_odstąpienia_od_umowy.pdf

3.1 Zgodnie z ustawą o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) klient będący Konsumentem (osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sprzedawcy, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki.

3.2 W przypadku gdy Kupujący dokonał zakupu większej ilości Towarów podlegających jednej wysyłce (Towary zakupione), a odstępuje od umowy tylko w zakresie dotyczącym części tych Towarów (Towary będące przedmiotem odstąpienia), zwrot kosztów dostarczenia Towarów należy się tylko w takim zakresie, w jakim koszty te nie zostałyby poniesione (zgodnie z najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę), gdyby wysyłką objęte były te Towary, które nie są przedmiotem odstąpienia.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

3.3 Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

3.4 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. 

3.5 Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupującemu. W szczególności jeśli zwrot Towaru następuje bez oryginalnego opakowania, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Sprzedawcy kosztów oryginalnego opakowania.

3.6 Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje tylko wtedy, gdy:

- Kupujący jest konsumentem oraz

- Towar nie jest Towarem dostarczanym w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; jest to zgodne z art. 38 pkt 5 ustawy o prawach konsumentach z 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827) – dotyczy to m. in. wszelkich Towarów, których użycie skutkowałoby naruszeniem sterylności całego Towaru, np. tusz do rzęs, cieni, podkładu, kremu oraz wszelkich innych Towarów, które po otwarciu lub przetestowaniu tracą swoją sterylność lub też zmieniają swoje właściwości oraz Towarów, które miały kontakt z ciałem lub ustrojem

Kupujący, odstępując od Umowy, oświadcza, iż nie naruszył sterylności zwracanego Towaru.

3.7 Odstąpienie od umowy po terminie.

Jeżeli Kupujący odstąpił od Umowy po terminie i odesłał rzecz Sprzedawcy, jest obowiązany odebrać od Sprzedawcy odesłaną rzecz na własny koszt i na własną rękę. Sprzedawca może dokonać zwrotnej przesyłki Kupującemu odesłanej przez niego rzeczy po uprzednim uregulowaniu przez Kupującego kosztów przesyłki; do tego czasu Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem wysyłki. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru w zwrotnym transporcie obciąża Kupującego.

3.8 Aby zwrócić produkt należy:

 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Najlepiej więc skorzystać z gotowego formularza chociaż nie jest to konieczne. W przypadku chęci skorzystania z formularza należy go wydrukować, wypełnić i podpisać.

FORMULARZ odstąpienia od umowy

 1. Skompletować zwracany produkt i bezpiecznie go zapakować.
  Dostarczyć na swój koszt zwracany produkt wraz z wypełnionym oświadczeniem na adres: PME Waldemar Kozioł, Harnasie 11, 20-856 Lublin

Zwrotu można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub kuriera przez przesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy lub bezpośrednio w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy (w godzinach pracy sklepu).

 

 1. Postanowienia końcowe.

4.1 Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.2 Wszystkie nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią własność ich prawnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

4.3 Prawa autorskie do opisu produktów i szaty graficznej zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub części bez naszej pisemnej zgody jest zabronione i podlega ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Sklepu www.prostoznatury.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl